#8681 | 2017-05-24 Warszawa, Poland

Kierownik Projektu – Bezpieczeństwo Teleinformatyczne

 • Typ projektu: prowadzenie wdrożeń/rozwoju rozwiązań IAM (Identity and Access Management) oraz innych projektów z obszaru bezpieczeństwa IT.
 • Lokalizacja: Warszawa
 • Delegacje: sporadycznie
 • Język projektu: j. polski/ j. angielski
 • Długość projektu: długoterminowy
 • Stawka: 100/h
 • Start: ASAP

Zadania:
 • Kierowanie projektami wdrożenia/rozwoju systemu bezpieczeństwa.
 • Doradztwo technologiczne dotyczące systemu klasy IAM.
 • Współpraca projektowa z klientem (Spółkami w Grupie Kapitałowej).
 • Realizacja projektu zgodnie ze stworzonym harmonogramem, budżetem i zakresem.
 • Udział w warsztatach technologicznych w charakterze eksperta.
 • Zapewnienie, aby projekty były realizowane zgodnie z standardami i metodykami projektowymi (w oparciu o PMI i Prince2).
 • Utrzymywanie i aktualizacja repozytorium dokumentów i rejestrów projektu: zagadnień, ryzyka, spotkań, bieżących akcji.
 • Współpraca z dostawcami zewnętrznymi, analiza dokumentów związanych z postępowaniem zakupowym, weryfikacja dokumentacji RFI/RFP/SIWZ/OPZ.
 • Przygotowanie cyklicznych raportów, zestawień, prezentacji statusowych.
 • Zapewnienie obiegu dokumentów projektowych.
 • Rozliczenia czasu pracy, budżetów projektów.

Wymagania:
 • 5-cio letnie doświadczenie w kierowaniu projektami, szczególnie związanymi z bezpieczeństwem IT w dużych organizacjach.
 • Wymagane doświadczenie we wdrożeniu projektu związanego z bezpieczeństwem IT, w obszarze rozwiązań IAM (Identity and Access Management).
 • Doświadczenie w realizacji projektów z udziałem podwykonawców ( RFI, RFP, kryteria akceptacji, kontrola postępu prac, jakość ).
 • Praktyczna znajomość metodyk projektowych (mile widziany certyfikat).
 • Wykształcenie wyższe techniczne: informatyka, telekomunikacja, pokrewne.o
 • Posiadanie ważnego Poświadczenia Bezpieczeństwa – będzie atutem

Oferujemy:
 • Długoterminowy kontrakt B2B
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Pakiet opieki medycznej
 • Program rekomendacji


Start: ASAP
Czas trwania: Projekt długoterminowy
Lokalizacja: Warszawa, Poland
Wymagania: Przynajmniej 5 lata doświadczenia zawodowego w IT.
Typ projektu: Praca na zlecenie

Projekt zamknięty

Przepraszamy, już nie poszukujemy konsultantów do tego projektu.

Przejdź do zakładki ”Bieżące projekty”, aby zobaczyć listę aktualnych propozycji.

Jeżeli jesteś naszym potencjalnym klientem i poszukujesz tego typu konsultantów, użyj naszego formularza "Przejrzyj CV konsultanta".