#11655 | 2018-07-18 Kraków, Poland

Architekt Funkcjonalny

 • Branża: Finansowa / Bankowość
 • Lokalizacja: Warszawa lub Kraków
 • Długość projektu: 6 miesięcy z możliwością przedłużenia
 • Start: ASAP
 • Współpraca typu: B2B

GŁÓWNE ZADANIA:
 • Odpowiadanie za architekturę funkcjonalną wybranych obszarów biznesowych Banku.
 • Opracowywanie propozycji wykorzystania istniejącej architektury Banku oraz jej rozszerzenia w celu sprawnej realizacji wymagań biznesowych.
 • Opisywanie warstwy funkcjonalnej systemu informatycznego Banku zgodnie z językiem opisu Grupy (EAGLE) i przyjętym w Banku metamodelem repozytorium architektonicznego.
 • Upowszechnianie, zgodne z wytycznymi Grupy, reguły rozwoju architektury funkcjonalnej a także pryncypia architektoniczne i dobre praktyki.
 • Uczestniczenie w przygotowywaniu reguł decyzyjnych, dotyczących zmian wprowadzanych w architekturze Banku oraz stosowanie uzgodnionych kryteriów podczas prac nad przygotowywaniem wszelkich rekomendacji.
 • Udział w pracach nad rozszerzeniem repozytorium architektonicznego Banku.
 • Utrzymywanie aktualności danych w repozytorium w części związanej z warstwą funkcjonalną.
 • Utrzymywanie referencyjnej listy głównych elementów funkcjonalnych wchodzących w skład systemu informatycznego Banku.
 • Decydowanie o klasyfikacji nowych elementów na liście referencyjnej w oparciu o obowiązujące kryteria i informacje otrzymane od innych jednostek.
 • Opracowywanie i utrzymywanie aktualności diagramów architektonicznych zgodnych z modelami referencyjnymi Grupy i lokalnymi: w tym aplikacyjnego, funkcjonalnego i informacyjnego dla całego systemu informatycznego Banku.

PRACE PROJEKTOWE:
 • Analizowanie wpływu zmian planowanych w ramach nowych projektów na obowiązującą wizję docelowego stanu architektury Banku.
 • Proponowanie wyodrębnienia stanów architektur przejściowych, jeśli osiągnięcie rekomendowanego stanu docelowego dla danego obszaru nie jest możliwe w ramach analizowanego projektu z uwagi na bieżące ograniczenia (np. kosztowe lub terminowe).
 • Analizowanie wpływu zmian planowanych w ramach nowych projektów na architekturę funkcjonalną oraz wskazywanie ewentualnych konsekwencji planowanych zmian na istniejące rozwiązania.
 • Wskazywanie miejsca realizacji nowych procesów biznesowych w elementach systemu informatycznego.
 • Rekomendowanie konieczności budowy nowych komponentów jeśli istniejące rozwiązania nie są rekomendowanym miejscem realizacji nowych potrzeb biznesowych.
 • Proponowanie architektury funkcjonalnej dla projektów z uwzględnieniem zewnętrznych i wewnętrznych ograniczeń wskazując ich wpływ na istniejącą i docelową architekturę funkcjonalną Banku.

WYMAGANIA:
 • Co najmniej 4 lata doświadczenia w branży finansowej lub w branży świadczącej usługi IT dla sektora bankowego w obszarze projektowania systemów informatycznych.
 • Dobra znajomość metodologii zarządzania architekturą i ram architektonicznych TOGAF.
 • Dobra znajomość funkcjonalności systemów bankowych w co najmniej kilku obszarach biznesowych.
 • Doświadczenie w prowadzeniu projektów.
 • Dobra znajomość technologii IT.
 • Umiejętność dobrania odpowiednich do celu prezentacji typów schematów i raportów.
 • Znajomość narzędzi i typowych modeli wspierających prace architekta.
 • Umiejętność współpracy z biznesem oraz definiowania i jasnego wyjaśniania reguł.
 • Wysokie zdolności analityczne.
 • Umiejętność jasnego prezentowania, argumentowania i przekonywania do pomysłów.
 • Angielski – bardzo dobra znajomość w mowie i piśmie.

OFERUJEMY:
 • Międzynarodowe projekty prowadzone zgodnie ze skandynawską kulturą pracy.
 • Długofalową współpracę przy projektach z różnych branż.
 • Relacje oparte na zaufaniu i regułach fair play.
 • Benefity: karta Medicover, karta Multisport.


Start: ASAP
Czas trwania: 6 miesięcy z możliwością przedłużenia
Lokalizacja: Kraków, Poland
Typ projektu: Praca na zlecenie

Jestem zainteresowany/a tym projektem!

Przeciągnij pliki aby móc je załączyć
Nic nie zostało załączone.
Przekazywanie: "{{uploadingFile.name}}" Załączono: "{{candidate.fileName}}"
Błąd przetwarzania "{{uploadErrFile.name}}". Dozwolone są następujące typy plików: ".pdf, .doc, .docx". Dostosuj swój plik i spróbuj ponownie. Plik musi być mniejszy niż {{uploadErrFile.$errorParam}}
{{uploadErrorMsg}}
Wybierz dokument
{{$select.selected.commonName}}
Popraw dane w tych polach, a następnie spróbuj przesłać ponownie
 • {{ getValFieldName(field) }}

Formularz został wysłany.

Ważne: Jeśli uznamy, że jesteś odpowiednim kandydatem na to stanowisko, postaramy się z tobą jak najszybciej skontaktować. Twoje dane i CV nie zostaną przekazane klientowi bez twojej zgody.

Jeżeli masz pytania związane z tym projektem, skontaktuj się z nami:

Aneta Franczak
Junior Resource Consultant

Email
Telefon+48 506 164 534