#8287 | 2017-03-28 Warszawa, Poland

Architekt Funkcjonalny

INFORMACJE O PROJEKCIE:
 • Branża: Finansowa/ Bankowość.
 • Typ projektu: Architektura/ Analiza Funkcjonalna / Infrastruktura
 • Szczegóły: Osoba na tym stanowisku odpowiada za architekturę funkcjonalną obszarów wybranych obszarów biznesowych Banku.
 • Lokalizacja: Kraków.
 • Długość projektu: 10-12 miesięcy.
 • Start: ASAP.
 • Współpraca typu: B2B.

GŁÓWNE ZADANIA:
Specjalista zatrudniony na tym stanowisku odpowiedzialny będzie za:

 • Odpowiada za architekturę funkcjonalną obszarów wybranych obszarów biznesowych Banku.
 • Opracowuje kierunki rozwoju architektury funkcjonalnej Banku w celu zapewnienia możliwości sprawnej realizacji wymagań biznesowych.
 • Opisuje warstwę funkcjonalną systemu informatycznego Banku zgodnie z językiem opisu Grupy (EAGLE) i przyjętym w Banku metamodelem repozytorium architektonicznego.
 • Opracowuje i upowszechnia zgodne z wytycznymi Grupy reguły rozwoju architektury funkcjonalnej a także pryncypia architektoniczne i dobre praktyki.
 • Uczestniczy w przygotowywaniu reguł decyzyjnych dotyczących zmian wprowadzanych w architekturze Banku, stosuje uzgodnione kryteria podczas prac nad przygotowywaniem wszelkich rekomendacji;
 • Bierze udział w pracach nad rozszerzeniem repozytorium architektonicznego Banku; utrzymuje aktualność danych w repozytorium w części związanej z warstwą funkcjonalną;
 • Utrzymuje referencyjną listę głównych elementów funkcjonalnych wchodzących w skład systemu informatycznego Banku; decyduje o klasyfikacji nowych elementów na liście referencyjnej w oparciu o obowiązujące kryteria i informacje otrzymane od innych jednostek;
 • Opracowuje i utrzymuje aktualność diagramów architektonicznych zgodnych z modelami referencyjnymi Grupy i lokalnymi: w tym aplikacyjnego, funkcjonalnego i informacyjnego dla całego systemu informatycznego Banku;

Prace projektowe

 • Analizuje wpływ zmian planowanych w ramach nowych projektów na obowiązująca wizję docelowego stanu architektury Banku, w wymagających tego sytuacjach przygotowuje rekomendacje zmierzające do zmiany wizji wraz z uzasadnieniem i wskazaniem kierunku zmian;
 • Proponuje wyodrębnienie stanów architektury przejściowej jeśli osiągnięcie rekomendowanego stanu docelowego dla danego obszaru nie jest możliwe w ramach analizowanego projektu z uwagi na bieżące ograniczenia (np. kosztowe lub terminowe);
 • Analizuje wpływ zmian planowanych w ramach nowych projektów na architekturę funkcjonalną, wskazuje ewentualne konsekwencje planowanych zmian na istniejące rozwiązania;
 • Wskazuje miejsce realizacji nowych procesów biznesowych w elementach systemu informatycznego, rekomenduje konieczność budowy nowych komponentów jeśli istniejące rozwiązania nie są rekomendowanym miejscem realizacji nowych potrzeb biznesowych;
 • Współpracuje z innymi architektami, analitykami, ekspertami i pracownikami biura projektów podczas przygotowywania i dokumentowania propozycji architektury dla nowych projektów;
 • Proponuje architekturę funkcjonalną dla projektów z uwzględnieniem zewnętrznych i wewnętrznych ograniczeń wskazując ich wpływ na istniejącą i docelową architekturę funkcjonalną Banku;
 • Dokonuje oceny zgodności prac projektowych z przyjętymi normami, regułami i rekomendacjami;
 • Kieruje się koniecznością zapewnienia zgodności z obowiązującymi regułami, zasadami, standardami i dobrymi praktykami oraz koniecznością zapewnienia wysokiej jakości dostarczanych usług wspieranych budowanymi lub rozwijanymi rozwiązaniami informatycznymi realizującymi wymagania biznesowe.

WYMAGANIA:

 • Co najmniej 5 lat doświadczenia w branży finansowej lub w branży świadczącej usługi IT dla sektora bankowego w obszarze projektowania systemów informatycznych, doświadczenie w pracy na stanowisku architekta
 • Dobra znajomość metodologii zarządzania architekturą i ram architektonicznych TOGAF;
 • dobra znajomość funkcjonalności typowych systemów bankowych w obszarze kanałów dostępu do usług bankowych dla klientów;
 • doświadczenie w prowadzeniu projektów;
 • dobra znajomość technologii IT;
 • umiejętność dobrania odpowiednich do celu prezentacji typów schematów i raportów;
 • znajomość narzędzi i typowych modeli wspierających prace architekta;
 • umiejętność współpracy z biznesem;
 • umiejętność definiowania i jasnego wyjaśniania reguł;


Start: Jak najszybciej
Czas trwania: 12 miesięcy
Lokalizacja: Warszawa, Poland
Typ projektu: Praca na zlecenie

Projekt zamknięty

Przepraszamy, już nie poszukujemy konsultantów do tego projektu.

Przejdź do zakładki ”Bieżące projekty”, aby zobaczyć listę aktualnych propozycji.

Jeżeli jesteś naszym potencjalnym klientem i poszukujesz tego typu konsultantów, użyj naszego formularza "Przejrzyj CV konsultanta".