#8436 | 2017-04-18 Warszawa, Poland

Release Manager

INFORMACJE O PROJEKCIE:
 • Branża: Ubezpieczeniowa.
 • Typ projektu: Zarządzanie Projektem.
 • Szczegóły: Zarządzanie Wydaniami oprogramowania.
 • Lokalizacja: praca w siedzibie klienta.
 • Podróże służbowe: Brak.
 • Możliwość pracy zdalnej: Nie.
 • Język projektu: Polski / angielski.
 • Wynagrodzenie: do 110 zł netto + vat / h.
 • Współpraca typu: B2B.
 • Długość projektu: min. do końca 2017.
 • Start: ASAP.

ROLA W PROJEKCIE:
 • Zarządzanie kalendarzem wydań oraz zależnościami między wydaniami.
 • Ustalanie zakresu i harmonogramu wydania w tym ustalanie kamieni milowych wydania.
 • Monitoring stanu prac nad wydaniem, udział w priorytetyzacji i kwalifikacji inicjatyw do wydań.
 • Przygotowanie analizy wpływu wydania na ciągłość działania oraz konsekwencji biznesowych wydania.
 • Zapewnienie współpracy i synchronizacji prac pomiędzy różnymi zespołami projektowymi.
 • Zapewnienie komunikacji pomiędzy interesariuszami wydania.
 • Opracowywanie planów i nadzór nad procesem realizacji wydań zintegrowanych.
 • Opracowywanie planu jakości dla wydania, zarządzanie ryzykiem w wydaniu.
WYMAGANIA:
 • Min. 4 letnie doświadczenie w obszarze projektowania i programowania systemów IT.
 • Wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne.
 • Umiejętność zarządzania procesem zmiany w zintegrowanym środowisku.
 • Bardzo dobra umiejętność organizacji procesu wytwórczego oprogramowania oraz podstawowa wiedza o architekturze korporacyjnej.
 • Umiejętności zarządzania zależnościami pomiędzy projektami oraz zasobami współdzielonymi pomiędzy projekty.
 • Doświadczenia w pracy jako merytoryczny lider zespołu.
 • Znajomość narzędzi wspierających proces zarządzania wydaniami zintegrowanymi (JIRA, MS Project, SDM).
 • Praktyczna znajomość biblioteki najlepszych praktyk ITIL.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.
 • Mile widziana znajomość zagadnień integracji systemów i procesów oraz doświadczenie na stanowisku odpowiedzialnym za zarządzanie wydaniami w zintegrowanych środowiskach.

OFERUJEMY:
 • Długofalową współpracę przy projektach z różnych branż.
 • Relacje oparte na zaufaniu i regułach fair play.
 • Benefity: karta Medicover, karta Multisport.


Lokalizacja: Warszawa, Poland
Typ projektu: Praca na zlecenie

Projekt zamknięty

Przepraszamy, już nie poszukujemy konsultantów do tego projektu.

Przejdź do zakładki ”Bieżące projekty”, aby zobaczyć listę aktualnych propozycji.

Jeżeli jesteś naszym potencjalnym klientem i poszukujesz tego typu konsultantów, użyj naszego formularza "Przejrzyj CV konsultanta".